Marian Vaags
Arbeid en beroepskeuzepsycholoog, wandelcoach

Psychologie en loopbaan coaching, begeleiding bij beroepskeuze, studiekeuze, assertiviteit en meer zelfvertrouwen.

U kunt zich nu aanmelden voor buiten- en wandelcoaching, telefonische coaching en coaching per mail/online.

Een coach kan u helpen uw kwaliteiten en competenties beter in kaart te brengen.

Personal coaching en psychologie kunnen een mens vrijer maken en meer in harmonie met wat hij of zij eigenlijk echt wil en kan.

Een psycholoog kan helpen om vastgeroeste patronen van denken en gedrag te doorbreken die belemmerend kunnen werken op persoonlijke ontwikkeling, plezier en doelen.

Dit kan op het gebied van loopbaancoaching, maar ook op het persoonlijke vlak.

De universitair opgeleide psycholoog heeft een wetenschappelijke achtergrond van jarenlange training in kennis en vaardigheden.

Als arbeid- en beroepskeuzepsycholoog bied ik hulp bij beroeps- en studiekeuze voor jongeren en volwassenen.

Ik begeleid en bied hulp bij keuzeproblemen en knelpunten op het vlak van opleiding, beroepskeuze, werk en loopbaan.

Ik geef individuele begeleiding voor jong en oud; voor scholieren, studenten en volwassenen die zich willen scholen.

Creatief "out of the box" denken helpt u om op een andere manier te denken en zo problemen op te lossen of te studeren.

email: info@marianvaags.nl
telefoon: 040-2463553 (Eindhoven)
mobiel: 0610306366
WhatsApp
KVK 57108358

 
delen
delen op facebook delen op twitter delen op linkedin
volgen
volgen op linkedin volgen op linkedin